X3600

انجمن های ماورائیx3600

زامبی چیست؟

زامبی ها چه موجوداتی هستند؟

زامبی همان مرده ی متحرک است .زامبی ها به دو نوع تقسیم میشوند.

نوع مرده ونوع زنده.شاید برای شما باعث تعجب شود که بشنوید مرده های متحرک یک نوع زنده هم دارند ولی این نوع واقعا وجود دارد همان طور که نوع مورده وجود دارد برای این به نوعی از انها مرده میگویند که هوش بسیار پاینی دارند و مغز انها از ۴/۶هزارم قابلیت مغز یک انسان  بیشتر استفاده نمیکند.که این مقدار کم هم فقط صرف و شناسایی طعمه ومحیط اطراف انها میشود که از ان هم باید مقدار انرژی مغزشان برای دستور گرفتن در نوع تالاتومی از افراد رئیاست کننده که بیشتر انسان هستند و تحرک در تمام نوع ها را از ان کم کرد  که به میزان هوش کمشان بسیار باهوش میباشند. این نوع زامبی حتا نمیتوانند دستگیره ی در بپیچانند. این نوع زامبی ها همیشه در محیط های بسته گیر میکنند و نمیتوانند از در بسته عبور کنند  ولی متوانند ان را بشکنند. حرکت نوع مورده ی زامبی ها بسیار کند است ولی در نوع استرا یا استرا تالاتومی زامبی ها سرعت بسار زیادی دارند و قابلیت دویدن به دونبال طعمه را دارند واین نوع به غیر از سرعت زیاد قدزت بالایی هم دارند

  نوع بعدی نوع زنده است این نوع مانند انسان میموند ولی با این فرق که مرده است و مانند نوع مورده نیز در را حس نمیکند ولی مانند زمانی که زامبی نبودند فکر میکنند و هوششان هم هیچ فرقی با هوش قبل از زامبی بودنشان ندارند .

همه ی زامبی ها یا کرم میخورند یا گوشت انسان اگر زامبی زنده ایی یکی از این دو نوع غذارا نخورد نمیتوانند انرا هزم کنند و در نهایت ان را بر میگردانند و موجب ناخشایندی در نوع زنده میشود و نوع مورده نیز بیشتر گوشت انسان می خورد.فقط میتوان باشکلیک بر سر انها انهارا کشت و یا سر انها را برید. فقط انسان ها زامبی نمیشوند بلکه حیوانات هم با خوردن گوشت یا خون زامبی ها چه مورده و چه زنده نیز زامبی میشوند .زامبی ها نیز با گاز گرفتن افراد دیگر انه را زامبی میکنند.

توجه داشته باشید که تعداد زیادی زامبی زنده در بین ما زندگی میکنند و که بر اساس پیمانی با عضای ماورائی انسانی نمیتوانند به انسان ها یا حیوانات حمله کنند .

زامبی های مرده اول زامبی های زنده بوده اند که به دلیلنرسدن به خود و تعویض اعضای بدن خود به زامبی های مرده تبدیل شده اند.زامبی ها میتوانند عضای بدن خود را با پیوند های کوالاتوری تعویض کنند که این کار در محل های مخصوصی انجام میشود حتی انها میتوانند مغز های خود را نیز تعویز کنند که برای یک زامبی مرده بسیار مفید است که بدن خود را با یک زامبی زنده که گوله به سرش خورده تعویض کند که موجب برگشتن از نوع مرده به زنده میشود.

توجه تمام این ها بر اساس داستان های تخیلی ماورائی بوده و هیچ زامبی ایی به صورت واقعی وجود نداشته است و این سخنان بر اساس افسانه ها بوده و انجام دادن انها به هیچ وجه انسانی نبوده است.

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر ۱۳۹۰ساعت 23:26  توسط مهدی گلستانی  |